Wszystkie posty umieszczone pod: Lifestyle

Second lockdown – quarantine life update

We are currently in the second lockdown, so it’s time for a little update of quarantine life in the Netherlands. At the moment, restaurants, cinemas, museums and other cultural centers are closed, and all shops, pharmacies, parks and service points are still open. You can move in pairs on the street, which for me personally is very troublesome, because I often want to meet more than one person at a time, although it is good that you don’t have to wear masks on the street. Two people can be accommodated in the house at once. Finally, there is a strong recommendation to abandon international travel, which I really do not agree with. Jesteśmy właśnie w trakcie drugiej kwarantanny, więc czas na mały updejt kwarantannowego życia w Holandii.  Na dzień dzisiejszy zamknięte są restauracje, kina, muzea i inne ośrodki kultury, a otwarte są wciąż wszystkie sklepy, apteki, parki i punkty usługowe. Na ulicy można się poruszać parami, co dla mnie osobiście jest bardzo uciążliwe, bo często chcę się spotkać z więcej niż jedną osobą na raz, …

Where is Alkmaar? Adorable city in Noord-Holland

I came to Alkmaar by accident. Recently, I set my travel destinations in a quite specific way: I search Google Maps for cities that are quite close to Amsterdam, and then I look at Images if I like the views of this city. This is how I decided to go to Alkmaar, which I had never heard of before. Do Alkmaar trafiłam przypadkowo. Ostatnio moje cele podróżnicze ustalam w dosyć specyficzny sposób: szukam na Google Maps jakie miasta znajdują się w dość bliskiej odległości od Amsterdamu, a potem patrzę na Images czy podoba mi się widoczki tego miasta. Tak właśnie zdecydowałam się pojechać Alkmaar, o którym wcześniej zupełnie nie słyszałam.  Alkmaar is located in the province of North Holland, half an hour by train from Amsterdam. As soon as I left the train station, I headed towards the old town, where I was greeted by beautiful brick houses. Actually, my „sightseeing” recently consists of wandering among charming streets and heading in the direction that will catch my photographer’s eye. Alkmaar znajduje się w prowincji Holandia …

What to do in Delft? My one-day trip ideas

I can mark another point on the map of the Netherlands as checked! I went to Delft – a romantic town full of canals. I have wanted to visit Delft for a long time, because as an art history student I was delighted with the paintings of Johannes Vermeer, the creator of „Girl with a Pearl Earring”, who lived and worked there. Delft is exactly one hour by train from Amsterdam – the train leaves every half an hour and also passes Leiden and The Hague. From Delft central station, you can easily walk to the city center. It is a perfect place to spend the day in many ways! Below you will find my proposal for a one-day visit. Kolejny punkt na mapie Holandii mogę zaznaczyć jako sprawdzony! Pojechałam do Delft – romantycznego miasteczka pełnym kanałów. Delft chciałam odwiedzić już od dawna, bo jako studentka historii sztuki, zachwycałam się obrazami Johanesa Vermeera, twórcy “Dziewczyny z perłą”, który tam właśnie mieszkał i tworzył. Delft leży dokładnie godzinę drogi pociągiem od Amsterdamu – pociąg odjeżdża co …

Zaandam near Amsterdam – is it worth visiting?

I decided that I would finally start exploring the Netherlands properly, because in fact, apart from Amsterdam, I didn’t see anything too much. I started in the nearby town of Zaandam, which is 15 minutes by train from Amsterdam. It is known for a very unusual building – when you type „Zaandam” in the search engine, a huge green structure will pop up right away! Postanowiłam, że w końcu zacznę porządnie zwiedzać Holandię, bo tak naprawdę, poza Amsterdamem, nic za bardzo nie widziałam. Zaczęłam od pobliskiego miasteczka Zaandam, które leży 15 minut pociągiem od Amsterdamu. Jest ono znane z bardzo nietypowego budynku – kiedy wpiszecie w wyszukiwarkę “Zaandam”, to od razu wam wyskoczy wielka zielona konstrukcja! I found out that this is a hotel building and the façade was built from 70 old Zaanse houses! The hotel in this form was built in 2010 as part of the Zaandam city center reconstruction program (source). Indeed, the space right next to the train station and the hotel is consistent and modern, and is also a shopping …

Mysterious coffee place behind Kalverstraat

In Amsterdam, the ideal way to explore the city is sightseeing without any plan, because you will always discover an interesting place by accident. Each of the winding streets hides dozens of pearls in the form of delicious restaurants, original boutiques and atmospheric cafes (that’s why I will probably never run out of material for this blog). W Amsterdamie idealny sposób zwiedzania miasta to zwiedzanie bez planu, bo zawsze odkryje się na ciekawe miejsce przypadkiem. Każda z krętych uliczek kryje dziesiątki perełek w postaci pysznych knajpek, autorskich butików i klimatycznych kawiarni (dlatego materiału na tego bloga prawdopodobnie nigdy mi nie zabraknie). This is how I found the sweet cafe “Coffe and Cakes Amsterdam” on Sint Luciënsteeg 21, which lies at the back of the shopping avenue Kalverstraat. Also, after your weekend shopping, instead of going to Starbucks, it is worth jumping there for a good coffee. In addition to the tasty coffee, you can try homemade cakes, waffles and French macarons in many flavors. And this is an extremely cute place to shoot a nice …

Travelling single during Corona: Mallorca get away

Traveling during a global pandemic is not that easy, but I’m lucky that it’s so much more accessible from the Netherlands. Podróżowanie w czasie pandemii to nie jest taka prosta sprawa, ale mam to szczęście, że z Holandii jest to o wiele łatwiejsze.  I was able to go to Mallorca at the very beginning of September purely for purpose of lounging on the beach. Even though Spain is one of the countries most affected by the virus, the plane departed Schiphol without any problems. However, it was noticeable that the situation was quite unusual, because the deck was practically empty – I had never seen such a plane! Udało mi się pojechać, na samym początku września, na Majorkę w celu czystego wylegiwania się na plaży. Mimo, iż Hiszpania jest jednym z najbardziej dotkniętych wirusem krajów, samolot wyleciał z lotniska Schiphol bez żadnych problemów.  Jednak dało się  zauważyć, że sytuacja jest dosyć niecodzienna, bo pokład był praktycznie pusty – takiego samolotu nigdy nie widziałam! Before travelling to any place in Spain Important info! If someone is …

Vondelpark – „Central Park” of Amsterdam

Amsterdam is full of city life at the moment, but whitin minutes you can be among nature, in one of many city parks. The most famous is Vondelpark, which is located next to the Rijksmuseum and Leidseplein. The Vondelpark is filled daily with both Amsterdam residents and tourists, and everyone can find something for themselves there. Amsterdam tętni miejskim życiem, ale w ciągu kilku minut możesz znaleźć się wśród natury, w jendym z wielu miejskich parków. Najbardziej znanym jest Vondelpark, który znajduje się zaraz przy Rijksmuseum i Leidseplein. Vondelpark jest codziennie wypełniony przez mieszkańców Amsterdamu jak i turystów i każdy może w nim znaleźć coś dla siebie. A few words about the history of the park The park, opened in 1865 for public use, was designed in the English style. This style is characterized by the fact that it is to reflect nature as much as possible, so we will find winding paths, ukrtye ponds and slow-growing bushes. The name Vondelpark was adopted in 1867, when a monument to the Dutch poet Joost van den …

Last month: what I discovered in Amsterdam

Spring passed very quickly, I didn’t even notice when! From June 1, cafes, pubs and a restaurant have returned to almost full functioning, and more and more visitors are appearing on the streets. Local shops have also opened, which I am slowly beginning to discover. Wiosna minęła mi bardzo szybko, nawet nie zauważyłam kiedy! Od 1 czerwca kawiarnie, puby i restaurację wróciły do prawie pełnego funkcjonowania, a na ulicach pojawia się coraz więcej przyjezdnych. Pootwierały się także lokalne sklepiki, które powoli zaczynam odkrywać. Everyhing is „almost” normal This „almost” is really enough for me! Open cafes and local shops make the atmosphere much less depressing, which is a nice change for me, because I wouldn’t say that starting in a new city in these conditions was one of the easiest. Of course, precautions should still be taken. Cafes and pubs operate, but with a limited number of guests, but you only need to book a table in advance (the day before at the latest, because despite the quarantine, the restaurants are crowded). To „prawie” jest …

Start of the season in Amsterdam and why the thoughts we think matters

In Amsterdam, you can feel a relaxed atmosphere that is nothing like quarantine. More and more people on the streets enjoying the weather. Last weekend I went out in a dress without a jacket and with bare legs – what a wonderful feeling! This summer I intend to wear only dresses.  W Amsterdamie zaczyna się czuć rozluźnioną atmosferę, która nijak nie przypomina kwarantanny. Coraz więcej ludzi na ulicach, korzystających z pogody. W miniony weekend pierwszy raz wyszłam w sukience bez kurtki i z gołymi nogami – jakie to cudowne uczucie! W te lato zamierzam chodzić tylko w sukienkach. Dutch „je ne sais quoi”  I have noticed for some time that Amsterdam people celebrate life every day, no matter if it’s Tuesday or Saturday or a pandemic or not. How I like this attitude (but don’t be afraid, they don’t organize big events)! How many times I strolled the narrow streets in the evening, I saw every few houses in front of the porches candlelit dinners. Wednesday, 6pm, and groups of beautiful Dutch girls sit on the …